Het proces van communicatie

//Het proces van communicatie

Het proces van communicatie

enneagram procesmodelAls je je gaat verdiepen in communicatie zul je ontdekken dat het communiceren met elkaar via een vastgesteld proces verloopt. Communicatie is de uitwisseling tussen mensen van gedachten. Vanuit het Enneagram procesmodel ontdek je de voorwaarden waar een goede uitwisseling van gedachten aan moet voldoen.

Ik volg hierbij het Enneagram Communicatieproces:

1. Punt 1 in het Enneagram staat voor de Perfectionist. Het allereerste dat je dient te doen is te weten wat je precies wilt communiceren. Wat wil je vertellen. Het is dus zaak je gedachten eerst voor jezelf op een rijtje te hebben om te voorkomen dat je als een kip zonder kop begint te praten of dat je wartaal uit gaat slaan.

 2. Voor de tweede plek ontmoet je het Enneagramtype De Helper. Op dit punt kijk je naar het doel van je communicatie en onderzoek je welke hulpbronnen je nodig hebt om je te kunnen uiten. Misschien heb je een powerpoint presentatie nodig of een foto. Misschien kan je voorbeelden gebruiken.

 3. Op punt drie ontmoet je het type de Winnaar en ga je gegevens verzamelen of andere attributen om je communicatie optimaal te laten verlopen.

 4. Op de vierde plek staat type De Romanticus en kom je in contact met je emoties. Ook hou je rekening met de emoties van de ander. Komt dat wat je wilt zeggen bij de ander heel hard aan en hoe kan je het dan zo brengen dat de ander niet kwaad, verdrietig of teleurgesteld wordt. Je kijkt ook naar je eigen gevoelens want als je vanuit je eigen pijn een gesprek in gaat kan het nooit constructief worden en verloopt het gesprek niet goed.

 5. De Vijf staat De Waarnemer. Dit is het punt van de heldere communicatie. Nu ga je het gesprek aan. Je begint het gesprek en op punt 6 luister je naar de ander en reageert daar weer op op punt 7. Het wordt een wisselwerking waarbij je vanuit punt 5 steeds in contact blijft met het doel op punt 8. Je communicatie loopt ne geheel volgens plan. Daar waar je emoties kunt laten zien doe je dat. Waar feitelijke overdracht plaats moet vinden doe je precies dat.

 6. Bij het type de Loyalist luister je naar de ander want communicatie doe je samen. Het is geen monoloog.

 7. Je reageert bij de Avonturier op de reacties van de ander, gaat mee in diens verhaal en pakt het weer over om jouw punt duidelijk te maken. Je blijft leidend, met oog voor de reacties van de ander.

 8. Dit is het punt van het type De Baas en hier ontmoet je het doel van je communicatie. Dit is precies wat je wilt bereiken met het gesprek. De communicatie is nu volledig tot stand gebracht, er is begrip voor elkaar standpunt en alle deelnemers aan het gesprek zijn tevreden.

 9. Op punt negen staat het type De Bemiddelaar en hier evalueer je het gesprek, kijk je wat je kunt doen met de uitkomst en informeer je bij de ander hoe die het gesprek heeft ervaren.

In de praktijk echter…
Dit is het natuurlijke proces van een communicatie. Zo kan het nooit mis gaan. En je begrijpt het al, niet zelden verloopt het gesprek helemaal niet volgens deze negen stappen. Mensen starten onvoorbereid een gesprek, de ander reageert daar op, iemand anders zegt nog wat en voor je het weet is de communicatie verzand in oeverloos heen en weer gepraat.

Als iemand jou iets wil verkopen zal hij toch eerst moeten weten wat je wensen, je behoefte, je budget en je verwachtingen zijn. Dat is de inventarisering die op punt 1 dient plaats te vinden.

Zo verloopt ieder communicatie proces volgens de negen stappen.

Heel veel plezier met communiceren.

 Willem Jan van de Wetering

756
Meer weten over het proces van communiceren? Lees dan het boek ‘Het Procesmodel in het Enneagram’ 

Door | 2016-06-20T08:00:58+00:00 juni 20th, 2016|Auteur aan het woord|Reacties uitgeschakeld voor Het proces van communicatie